Voor wie?

Bij mij kunnen mensen vanaf 16 jaar terecht met uiteenlopende psychische vragen en problemen. Voorbeelden zijn:

 • stress en spanningsklachten;
 • moeheid en lusteloosheid;
 • somberheid, depressiviteit;
 • eenzaamheidsgevoelens, rouwproblematiek;
 • problemen in de relatie met anderen, thuis of elders;
 • faalangst, minderwaardigheidsgevoel, gebrek aan zelfvertrouwen;
 • angst, onrust of paniek;
 • dwangmatig gedrag of telkens terugkerende gedachten;
 • geen keuze kunnen maken;
 • negatieve opstelling, opstandigheid, ineffectief verzet;
 • vage lichamelijke klachten zonder medische oorzaak;
 • het eigen leven willen veranderen, maar niet weten hoe of in welke richting;
 • geen zicht (meer) op wat de persoon motiveert in zijn leven;
 • zingevingsvragen;
 • schuldgevoelens;
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, een plek willen geven aan gebeurtenissen uit het verleden;
 • problemen met het (eigen) ouder worden;
 • ….

Er zijn natuurlijk nog allerlei andere psychische vragen en klachten. Centraal staat dat de persoon uit balans is. Hij voelt zich belemmerd in zijn dagelijks functioneren en het lukt niet om op eigen kracht tot verandering te komen. Ook dan kan het goed zijn om hulp te zoeken.

Wat betreft de leeftijd: mensen vanaf 16 jaar kunnen bij mij terecht. Maar: voor de kosten geldt dat ik voor de jeugdigen tot 18 jaar géén contracten met de gemeenten heb. Ze kunnen bij mij terecht, als de kosten door de ouders of verzorgers vergoed worden.

De praktijk biedt psychologische hulpverlening binnen de Generalistische Basis GGZ. Langdurige, terugkerende en gecompliceerde problematiek past niet binnen de praktijk. Ook problemen waarvoor acute zorg nodig kan zijn (zoals psychose, suïcidaliteit of ernstige verslaving) passen niet binnen de praktijk.