Algemene informatie

 • Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Ik probeer met nieuwe cliënten binnen één tot twee weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend.
 • Wachttijd tot intake: 1 week             Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): 0 weken          Bijgewerkt: maart 2019                                                (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 • De duur van de sessies is 50 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een praktijk aan huis, deze is makkelijk toegankelijk.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage; daarvoor dient u een afspraak te maken. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De behandelgegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden. Als u niet akkoord gaat, kunt u dat op het aanmeldformulier aangeven (dit formulier krijgt u op het moment dat er een afspraak gemaakt is).
 • Effectmeting (ROM): Er wordt gevraagd uw medewerking te verlenen aan therapie-effectmeting. Hiervoor krijgt u voorafgaand aan de behandeling en aan het eind van de behandeling – maar mogelijk ook tussentijds – een korte vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de ernst uw klachten. De vragenlijst wordt digitaal verstuurd.
 • Er vindt cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Dit gebeurt met een korte digitale vragenlijst bij afsluiting van de behandeling.
 • De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk.