Algemene informatie

Wachtlijst

Cliënten kunnen – buiten vakantieperiodes –  over 4-5 weken terecht. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een eerste inschatting gemaakt of u op de juiste plek bent. Als dit zo is, probeer ik binnen twee tot drie weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend. Als u níet bij mij op de goede plek bent, overleg ik met u wat uw vervolgstappen kunnen zijn.

 • Wachttijd tot intake: 4-5 weken
 • Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): ongeveer 2 weken
 • Bijgewerkt: 18 juni 2024
 • (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overige praktische informatie

 • De duur van de sessies is in het algemeen 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een kantoorruimte in een goed toegankelijk bedrijvencentrum. De ruimte is op de tweede verdieping en er is een lift. Vanuit de lift naar de kantoorruimte zijn er twee afstapjes. Mocht dit een probleem zijn dan is een andere ruimte te regelen.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts of andere behandelaren zoals een praktijkondersteuner of een fysiotherapeut. Het zorgt voor korte overleglijnen en afstemming. Dit overleg gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Mocht er verwijzing naar de een andere hulpverlener of instantie aan de orde komen, dan overleg ik daarover met u, uw huisarts en zo nodig ook met de instelling of praktijk waarnaar verwezen wordt. Door deelname aan het samenwerkingsverband van de psychologen van Psyzorg Nijmegen e.o. krijgt onderling overleg en verwijzing makkelijk vorm.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage. Tijdens de behandelsessies kunt u mijn aantekeningen inzien. Mocht u inzage willen na afsluiting van de behandeling, dan wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk. Het kwaliteitsstatuut is te downloaden via deze link: https://1drv.ms/b/s!AkCZTrvHk6_pm2VcZLtoLf3jPuuT?e=Yf9V9V.