Intake

De behandeling start met een intake, één of twee gesprekken. Er wordt nagegaan wat de klachten en ervaren problemen zijn, wat de achtergronden zijn en wat de onderliggende samenhang is. Er wordt daarbij breed gekeken naar gezin/familie – gezondheid – werk/studie – jeugd/ouderlijk gezin – hobbies/vrije tijd/vrienden – belangrijke levensgebeurtenissen – geloof/spiritualiteit. Er wordt bekeken wat de onderliggende oorzaak van de ervaren problemen kan zijn. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Tevens wordt er met u besproken met welke vraag u komt, wat uw verwachtingen en ideeën zijn en wat u graag zou willen bereiken.

Op grond van de bevindingen wordt er met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en samen wordt er een plan opgesteld. Daarna volgt de eigenlijke behandeling.

Behandeling

Behandeling

In de behandeling ga ik uit van de levenslooppsychologie en de waarderingstheorie, Ik maak vooral gebruik van inzichtgevende en spiegelende technieken, van focussen, rollenspellen en visualisatie. Er wordt zoveel mogelijk in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van concrete ervaringen uit uw dagelijkse leven. Denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht.

Het uitgangspunt is dat elke cliënt op zijn eigen manier betekenis geeft aan zijn leven. Hij heeft de noodzakelijke hulpbronnen in zichzelf om tot verandering te komen. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven en zijn keuzes, hij is mede verantwoordelijk voor het veranderingsproces. U krijgt als cliënt díe hulp, die uw kracht aanspreekt en u zo snel mogelijk weer tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid brengt.

De concrete behandeling wordt afgestemd op de problematiek en op de eigenheid van u als persoon. Er wordt uitgegaan van de behandelvormen die effectief bewezen zijn en passen bij de multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen van de GGZ. Het aanbod is divers: persoonsgericht, cognitief-gedragsmatig, oplossingsgericht, steunend en structurerend, activerend en motiverend, inzichtgevend.

Belangrijke anderen zijn altijd welkom om bij de behandeling betrokken te worden. Waar nodig en wenselijk voor de behandeling worden ze actief uitgenodigd. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en alleen als deze er achter staat. Gesprekken met de betrokken personen gebeuren alleen als de cliënt er bij aanwezig is.

Tijdens de intake wordt er besproken wat de wederzijdse verwachtingen zijn en wat haalbaar is. Ik geef open en eerlijk aan wat ik kan bieden en waar mijn grenzen liggen. Tijdens de verdere behandeling worden de behandeling, het proces, uw ontwikkeling en onze therapeutische relatie regelmatig geëvalueerd. Van u als cliënt verwacht ik een actieve inzet. Ik ga er vanuit dat u aangeeft wat u van mij verwacht, wat u verder helpt of juist belemmert. Daarnaast hoop ik dat u gemotiveerd aan de slag gaat met uw behandeling, zowel tijdens de gesprekken als tijdens de periodes tussen de gesprekken. Tijdens de gesprekken bespreken we regelmatig samen wat u in uw dagelijkse leven kunt doen om de behandeling zo nuttig en effectief mogelijk te maken. Opdrachten in de vorm van ‘(t)huiswerk’ kunnen daarbij een ondersteuning zijn.

 

Speciale behandelvormen

 • In schematherapie wordt gekeken naar patronen die kenmerkend zijn voor het functioneren van de persoon, voor de manier waarop iemand zichzelf ziet in relatie tot zichzelf en tot de wereld om zich heen. Het zijn patronen die ontstaan zijn in de jeugd. Het helpt om te ontdekken hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe ze te veranderen zijn. Van oorsprong wordt deze behandelvorm ingezet bij ernstige psychische problemen, maar hij is ook goed bruikbaar bij milde problemen in het functioneren.Voor meer informatie zie https://www.schematherapie.nl/over-schematherapie/
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde procedure die ontwikkeld is om traumatische gebeurtenissen te verwerken, maar die ook goed ingezet kan worden als aanvulling bij andere problemen en klachten. Voor meer informatie zie https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/
 • Er worden e-health modules ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Dit gebeurt in overleg met en passend bij de cliënt. Behandeling via face-to-face gesprekken wordt zo aangevuld met passende online therapeutische modules. Het biedt meteen de mogelijkheid het veilig uitwisselen van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, registratie-opdrachten en het stellen van vragen.
 • In een aantal situaties maak ik gebruik van het gedachtengoed van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM), het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR) en het Meerstemmige Zelf. Dit zijn methodes van zelfonderzoek waarin de persoon in dialoog met zichzelf en de psycholoog zijn eigen leven systematisch en in al zijn facetten kritisch bekijkt.

 

Gezondheidstips

We zijn ons er allemaal van bewust, dat ons gedrag mede bepaalt of we gezond blijven: gezond eten, voldoende bewegen, voldoende rust. In de drukte van alledag, of als de problemen zich opstapelen, vergeten we deze regels gemakkelijk. En het resultaat is dat we in een neerwaartse spiraal terecht komen, we ons slechter voelen, somberder worden, meer klachten krijgen.

Aanvullend bericht, maart 2020: In deze tijd met het Coronavirus wordt er door zorgverleners heel hard gewerkt voor ieders gezondheid. Door mensen in andere vitale beroepen wordt er heel hard gewerkt om de maatschappij draaiende te houden. Voor iedereen geldt in deze tijd dat we ons best doen om verspreiding van het virus te voorkomen: afstand houden, handen wassen, niezen in de elleboog, thuis blijven…. Het heeft veel impact op het dagelijkse leven en het legt een grote druk op iedereen: op de mensen die ziek zijn geworden, of waarvan familie ziek is of misschien wel overleden; op mensen die in de zorg werken; op de mensen die thuis werken; op de kinderen die niet naar school kunnen; op de mensen die níet kunnen werken… Het kan best zijn dat u juist in deze tijd meer last krijgt van psychische klachten. Schroom niet om hulp te zoeken als u dat nodig heeft!

Wat zou u daarnaast extra kunnen helpen in deze tijd: 

1. De normale dagstructuur is misschien weggevallen. Maak een nieuwe dagstructuur en schrijf deze op een bord, goed zichtbaar in bijvoorbeeld keuken of woonkamer.

Net Promoter Score Survey Software | NPS Survey App | Zonka Feedback2. Begin de dag met een moment van bezinning: hoe gaat het met mij? hoe gaat het met de mensen om mij heen? wat ga ik doen deze dag?

Personen Silhouetten Uitvoering - Gratis afbeelding op Pixabay

3. Spreek (met jezelf of samen) een moment op de dag af, rond het eind van de middag / begin van de avond – om te kijken hoe de dag gegaan is: hoe gaat het met mij? heb ik mijn voornemens gehaald? hoe gaat het met de mensen om mij heen?

4. Zorg voor voldoende beweging: rek-en-strek-oefeningen, Person Standing on Top of Building Under Blue Sky · Free Stock Photodansen in de woonkamer, fitness-oefeningen via You-tube, bewegen-op-muziek in de tuin, …

5. Onderhoud de belangrijke sociale contacten; niet face-to-face, maar via telefoon, video-bellen, whatsapp, chat, …10 Strategies to Run a Successful Social Media Campaign | Classy

6. Er komt heel veel informatie over de crisis via diverse kanalen uw leven in. Er zijn heel veel praatprogramma’s die alle informatie opnieuw bespreken. Bekijk welke informatie voor u noodzakelijk is en bescherm uzelf tegen tevéél informatie. Twee keer per dag nieuws kijken geeft voor veel mensen meer dan voldoende.Cyber Aanval Bescherming Tegen - Gratis afbeelding op Pixabay

 

 

Als algemeen hulpmiddel zijn onderstaande adviezen te gebruiken:

 • Twee keer per dag een half uur wandelen, bij voorkeur bij daglicht.wandelpad aan rivier
 • Breng structuur in de dag aan: vaste tijd van opstaan en gaan slapen, drie maaltijden per dag op vaste tijden.
 • Wissel activiteit en rust met elkaar af; de hele dag luieren is niet goed – de hele dag bezig blijven is evenmin goed.
 • Doe elke dag iets leuks. Dat kan iets groters zijn zoals een dagje uit, maar dat kan ook eenvoudig zijn, zoals: even gaan zitten met een kopje thee, voor de gezelligheid een vriend of vriendin bellen, iets creatiefs doen of genieten van een warm bad.
 • Geef uzelf en de mensen in uw omgeving elke dag een compliment.
 • Richt de aandacht ook op de dingen die goed gaan.regenboog
 • Als u een vaste relatie hebt: elke dag tijd voor elkaar maken (liefst een uurtje) en elke week minstens een dagdeel samen doorbrengen.
 • Als u piekert: blijf er niet mee rondlopen, maar maak het probleem bespreekbaar.stress 2
 • Bij slecht slapen is regelmaat extra belangrijk: hanteer een vaste bedtijd en een vaste tijd van opstaan (ook als u slecht geslapen heeft), gebruik een avondritueel, niet overdag de slaap inhalen, na negen uur ’s avonds geen ingewikkelde gesprekken meer.
 • Zoek op tijd hulp: in uw directe omgeving, bij familie of vrienden, bij iemand uit uw geloofsgemeenschap, bij uw werkgever, bij uw huisarts, of via uw huisarts/bedrijfsarts bij een professionele hulpverlener.