Intake

De behandeling start met een intake, één of twee gesprekken. Er wordt nagegaan wat de klachten en ervaren problemen zijn, wat de achtergronden zijn en wat de onderliggende samenhang is. Er wordt daarbij breed gekeken naar gezin/familie – gezondheid – werk/studie – jeugd/ouderlijk gezin – hobbies/vrije tijd/vrienden – belangrijke levensgebeurtenissen – geloof/spiritualiteit. Er wordt bekeken wat de onderliggende oorzaak van de ervaren problemen kan zijn. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Tevens wordt er met u besproken met welke vraag u komt, wat uw verwachtingen en ideeën zijn en wat u graag zou willen bereiken.

Op grond van de bevindingen wordt er met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en samen wordt er een plan opgesteld. Daarna volgt de eigenlijke behandeling.

Behandeling

In de benadering ga ik uit van de levenslooppsychologie en de waarderingstheorie en maak ik vooral gebruik van inzichtgevende en spiegelende technieken, van focussen, rollenspellen en visualisatie. Er wordt zoveel mogelijk in het hier-en-nu gewerkt aan de hand van concrete ervaringen uit uw dagelijkse leven. Denken, voelen en handelen worden met elkaar in verband gebracht.

Het uitgangspunt is dat elke cliënt op zijn eigen manier betekenis geeft aan zijn leven en dat hij de noodzakelijke hulpbronnen in zichzelf heeft om tot verandering te komen. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven en zijn keuzes, hij is mede verantwoordelijk voor het veranderingsproces. U krijgt als cliënt díe hulp, die u zo snel mogelijk weer tot zelfstandigheid brengt.

De concrete behandeling wordt afgestemd op de problematiek en op de eigenheid van u als persoon, uitgaande van de behandelvormen die effectief bewezen zijn en passen bij de multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen van de GGZ. Het aanbod is divers: persoonsgericht, cognitief-gedragsmatig, oplossingsgericht, steunend en structurerend, activerend en motiverend, inzichtgevend.

Naasten zijn altijd welkom om bij de behandeling betrokken te worden. Waar nodig en wenselijk voor de behandeling worden ze actief uitgenodigd. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en alleen als deze er achter staat. Gesprekken met de betrokken personen gebeuren alleen als de cliënt er bij aanwezig is.

In een aantal situaties maak ik gebruik van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) en het Persoonlijk Positie Repertoire (PPR). Dit zijn methodes van zelfonderzoek waarin de persoon in dialoog met de psycholoog zijn eigen leven systematisch en in al zijn facetten kritisch bekijkt.

Er kan tevens gebruik gemaakt worden van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een geprotocolleerde procedure die ontwikkeld is om traumatische gebeurtenissen te verwerken, maar die ook goed ingezet kan worden als aanvulling bij andere problemen en klachten.

Tot slot worden er e-health modules ingezet ter ondersteuning van de behandeling, in overleg met en passend bij de cliënt. Behandeling via face-to-face gesprekken wordt zo aangevuld met passende online therapeutische modules. Het biedt tevens de mogelijkheid tot het veilig uitwisselen van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten, registratie-opdrachten en het stellen van vragen.

 

Gezondheidstips

We zijn ons er allemaal van bewust, dat ons gedrag mede bepaalt of we gezond blijven: gezond eten, voldoende bewegen, voldoende rust. In de drukte van alledag, of als de problemen zich opstapelen, vergeten we deze regels gemakkelijk. En het resultaat is dat we in een neerwaartse spiraal terecht komen, we ons slechter voelen, somberder worden, meer klachten krijgen.

Als hulpmiddel de onderstaande adviezen:

  • Twee keer per dag een half uur wandelen, bij voorkeur bij daglicht.wandelpad aan rivier
  • Breng structuur in de dag aan: vaste tijd van opstaan en gaan slapen, drie maaltijden per dag op vaste tijden.
  • Wissel activiteit en rust met elkaar af; de hele dag luieren is niet goed – de hele dag bezig blijven is evenmin goed.
  • Doe elke dag iets leuks. Dat kan iets groters zijn zoals een dagje uit, maar dat kan ook eenvoudig zijn, zoals: even gaan zitten met een kopje thee, voor de gezelligheid een vriend of vriendin bellen, iets creatiefs doen of genieten van een warm bad.
  • Geef uzelf en de mensen in uw omgeving elke dag een compliment.
  • Richt de aandacht ook op de dingen die goed gaan.regenboog
  • Als u getrouwd bent: elke dag tijd voor elkaar maken (liefst een uurtje) en elke week minstens een dagdeel samen doorbrengen.
  • Als u piekert: blijf er niet mee rondlopen, maar maak het probleem bespreekbaar.stress 2
  • Bij slecht slapen is regelmaat extra belangrijk: hanteer een vaste bedtijd en een vaste tijd van opstaan (ook als u slecht geslapen heeft), gebruik een avondritueel, niet overdag de slaap inhalen, na negen uur ’s avonds geen ingewikkelde gesprekken meer.
  • Zoek op tijd hulp: in uw directe omgeving, bij familie of vrienden, bij iemand uit uw geloofsgemeenschap, bij uw werkgever, bij uw huisarts, of via uw huisarts/bedrijfsarts bij een professionele hulpverlener.