Klachten

Heeft u klachten over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u die snel kenbaar maakt. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/). Een exemplaar is aanwezig in de praktijkruimte en is ter beschikking voor u.

Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz). De praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), bereikbaar via de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company; per mail via LVVP@klachtencompany.nl; per telefoon via (088) 234 16 06; per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.