Kosten

Voor trajecten die in 2024 starten, geldt het volgende:

 • De praktijk heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Let op: voor de zorgverzekering Zorg en Zekerheid geldt dat zij een beperking aangeven: er mag behandeld worden tot het maximale aantal minuten, afhankelijk van het verwachtte zorgpakket: Kort (max 300 minuten); Middel (max 500 minuten); Intensief (max 750 minuten).
 • In het kalenderjaar 2024 wordt psychologische hulpverlening aan volwassenen vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten.
 • Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2024 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn.
 • Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet vergoed. De kosten voor deze zorg betaalt u zelf. Hiervoor worden de adviestarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit gevolgd (zie onderaan). Vaak is de werkgever bereid om hieraan mee te betalen.Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.
 • Ook telefonische consulten, ehealth-consulten of gesprekken via e-mail worden gedeclareerd.
 • Er zijn enkele polissen die psychologische zorg alléén vergoeden bij zorgverleners waar ze specifieke afspraken mee hebben gemaakt. Het gaat meestal om budgetpolissen. Kijkt u dit goed na.
 • Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.
 • De vergoeding van ziektekosten voor jeugd onder de 18 jaar loopt sinds 2015 via de gemeentes. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met gemeentes. Jeugdigen zijn welkom vanaf 16 jaar. De kosten van psychologische hulp worden bij de (wettelijke vertegenwoordigers van de) cliënt gedeclareerd volgens de NzA-tarieven (zie hieronder).
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek (en niet onder de zorgkostenverzekering valt) worden in overleg met de werkgever vastgesteld.
 • Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 120,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Meer informatie over het bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), het zogenaamde Zorprestatiemodel. Hierin wordt geregeld wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. Deze bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. U kunt hierdoor de rekening makkelijk controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening komt per maand

Zorgprestatiemodel
In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.
Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Kosten van de behandeling, volgens de NzA-tarieven, 2024

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag daarbij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. In deze praktijk wordt er voor het merendeel van de consulten uitgegaan van 45 of 60 minuten, in onderling overleg vast te stellen.

Ook telefonisch behandelcontact, email, eHealth of chatcontact, e.d. worden als consult in rekening gebracht. Ook hier wordt het tarief bepaald door de duur van het consult: 5, 15 of 30 minuten. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Het tarief van het consult wordt mede bepaald door het doel van het consult: gaat het om diagnostiek, of gaat het om behandeling? Tot slot kan er sprake zijn van een toeslag, bijvoorbeeld voor de reistijd bij huisbezoek.

Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of reiskosten bij huisbezoek.

De tarieven van de Nederlandse Zorg autoriteit; setting ambulant; kwaliteitsstatuut II

Tijdsduur van consultDiagnostiekBehandeling
60 minuten€ 183,44€ 161,46
45 minuten€ 159,70€ 135,89
30 minuten€ 114,20€ 95,67
15 minuten€ 68,88€ 56,19
5 minuten€ 39,98€ 31,48
Intercollegiaal overleg kort, vanaf 5 minuten; code OV0007€ 25,05
Intercollegiaal overleg lang, vanaf 15 minuten; code OV0008€ 76,35