Mening clienten

Binnen de praktijk worden gegevens verzameld om de tevredenheid van cliënten te meten. Dit gebeurt op drie manieren.

1. Evaluatie bij het laatste gesprek

Bij het laatste gesprek van de behandeling wordt aan cliënten expliciet gevraagd hoe ze terug kijken op de behandeling. Daarbij komt aan de orde wat ze geleerd hebben, wat ze willen onthouden. Dit gaat vooral inhoudelijk over de behandeling. Daarnaast komt er aan de orde waar ze tevreden over zijn, of er dingen zijn die vervelend waren, of ze dingen gemist hebben in de behandeling en of ze nog ideeën hebben ter verbetering van de behandeling of van het functioneren van de behandelaar. Deze feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Opmerkingen van cliënten bij afsluiting van de behandeling

”Je luistert zonder oordeel. Je benoemt patronen, je bemoedigt. Ik heb er veel baat bij gehad.”

“De donkere wolk is weg. Je maakte zó overzichtelijk wat er moet gebeuren en wat ik zelf kan doen.”

“De behandeling is heel praktisch; snel inzichtelijk maken, wat speelt er, waar komt het vandaan. Meer inzicht in hoe dingen werken in mijzelf. Concrete handvatten gekregen waar ik mee aan de slag kon.”

“Ik kon alles benoemen en aan de orde stellen. Je gaf overzicht. Het was fijn.”

Your treatment tailored me.”

 

2. Evaluatie na afloop middels een digitale vragenlijst

Na afloop van de behandeling wordt er een digitale vragenlijst gestuurd die de klanttevredenheid meet. Deze vragenlijst bevat vijftien vragen omtrent bejegening, bereikbaarheid, mogelijkheid om mee te beslissen, uitvoering van de behandeling, informatie over bijwerkingen (voor zover van toepassing), bespreken van de resultaten, beoordeling van de behandeling als geheel en beoordeling van de eigen gezondheid.

Gemiddelde cijfer voor de behandeling, in 2019: 8,5 uit 10

In 2018 was het gemiddelde cijfer voor de behandeling een 8,6; in 2017 een 8,4.

 

3. Feedback op de site www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Een deel van de cliënten geeft ook feedback via deze site. De onderwerpen die bevraagd worden, zijn: deskundigheid, vertrouwen, identiteit, resultaat en tevredenheid.

De gemiddelde beoordeling op deze site is een 8,5 uit 10.

Opmerkingen die gemaakt zijn door cliënten:

“Prima behandeling, waarbij goede analyses en handvatten gekregen om mee verder te gaan.”

“Een kundige psycholoog die zorgt voor een vertrouwde sfeer in haar praktijk.”

 

4. Voornemen 2020

Op grond van de resultaten is er voor gekozen om in 2020 extra aandacht te besteden aan:

  1. consequent vragenlijsten sturen en cliënten motiveren om de vragenlijst ook te beantwoorden.
  2. bespreken welke plek de naasten kunnen krijgen in de behandeling
  3. zelfhulpmogelijkheden en inzet e-health programma’s.