Mening cliënten

Binnen de praktijk worden gegevens verzameld om de tevredenheid van cliënten te meten en om de kwaliteit van de hulpverlening te optimaliseren. Dit gebeurt op meerdere manieren (zoals: mondelinge evaluaties, klanttevredenheidsvragenlijsten, behandeleffect middels klachtenvragenlijsten om de mate van klachten bij intake en bij afsluiting in kaart te brengen, kritische beoordeling van andere gegevens zoals behandelduur en behandeltijd).

1. Evaluatie bij het laatste gesprek

Bij het laatste gesprek van de behandeling wordt aan cliënten expliciet gevraagd hoe ze terug kijken op de behandeling. Daarbij komt aan de orde wat ze geleerd hebben, wat ze willen onthouden. Dit gaat vooral inhoudelijk over de behandeling. Daarnaast komt er aan de orde waar ze tevreden over zijn, of er dingen zijn die vervelend waren, of ze dingen gemist hebben in de behandeling en of ze nog ideeën hebben ter verbetering van de behandeling of van het functioneren van de behandelaar. Deze feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Opmerkingen van cliënten bij afsluiting van de behandeling

”Je luistert zonder oordeel. Je benoemt patronen, je bemoedigt. Ik heb er veel baat bij gehad.”

“Met jouw hulp heb ik weer grip op mezelf gekregen….; had niet gedacht dat deze hulp zo goed zou werken; ik had veel eerder kunnen komen.”

“De donkere wolk is weg. Je maakte zó overzichtelijk wat er moet gebeuren en wat ik zelf kan doen.”

“De behandeling is heel praktisch; snel inzichtelijk maken, wat speelt er, waar komt het vandaan. Meer inzicht in hoe dingen werken in mijzelf. Concrete handvatten gekregen waar ik mee aan de slag kon.”

“Ik kon alles benoemen en aan de orde stellen. Je gaf overzicht. Het was fijn.”

Your treatment tailored me.”

“Het gaat nu echt goed met mij. Ik voel me goed en kan vertrouwen op mijn gevoel. Je hebt de juiste vragen gesteld en mij zélf laten denken. Toen ik me niet goed voelde, kon ik bellen en vertellen…, dat had ik toen nodig en was heel fijn. Ik zeg tegen iedereen: zoek hulp, dat is helemaal niet erg; dat hélpt juist!”

 

2. Evaluatie na afloop middels een digitale vragenlijst

Na afloop van de behandeling wordt er een digitale vragenlijst gestuurd (CQi-GGZ-VZ-AMB) die de klanttevredenheid meet. Deze vragenlijst bevat vijftien vragen omtrent bejegening, bereikbaarheid, mogelijkheid om mee te beslissen, uitvoering van de behandeling, informatie over bijwerkingen (voor zover van toepassing), bespreken van de resultaten, beoordeling van de behandeling als geheel middels een rapportcijfer en tot slot de beoordeling van de eigen gezondheid.

Gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling, in 2020: 8,6 uit 10

In 2019 was het gemiddelde cijfer voor de behandeling een 8,5; in 2018 een 8,6; in 2017 een 8,4.

 

3. Feedback op de site www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Een deel van de cliënten geeft ook feedback via deze site. De onderwerpen die bevraagd worden, zijn: deskundigheid, vertrouwen, identiteit, resultaat en tevredenheid.

De gemiddelde beoordeling op deze site is een 8,3 uit 10.

Opmerkingen die gemaakt zijn door cliënten:

“Degelijk. Integer. Duidelijk. Neemt geloof serieus.”

“Prima behandeling, waarbij goede analyses en handvatten gekregen om mee verder te gaan.”

“Een kundige psycholoog die zorgt voor een vertrouwde sfeer in haar praktijk.”