Mening cliënten

Binnen de praktijk worden gegevens verzameld om de tevredenheid van cliënten te meten en om de kwaliteit van de hulpverlening te optimaliseren. Dit gebeurt op meerdere manieren (zoals: mondelinge evaluaties, klanttevredenheidsvragenlijsten, behandeleffect middels klachtenvragenlijsten om de mate van klachten bij intake en bij afsluiting in kaart te brengen, kritische beoordeling van andere gegevens zoals behandelduur en behandeltijd).

1. Evaluatie bij het laatste gesprek

Bij het laatste gesprek van de behandeling wordt aan cliënten expliciet gevraagd hoe ze terug kijken op de behandeling. Daarbij komt aan de orde wat ze geleerd hebben, wat ze willen onthouden. Dit gaat vooral inhoudelijk over de behandeling. Daarnaast komt er aan de orde waar ze tevreden over zijn, of er dingen zijn die vervelend waren, of ze dingen gemist hebben in de behandeling en of ze nog ideeën hebben ter verbetering van de behandeling of van het functioneren van de behandelaar. Deze feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Opmerkingen van cliënten bij afsluiting van de behandeling

”Je luistert zonder oordeel. Je benoemt patronen, je bemoedigt. Ik heb er veel baat bij gehad.”

“Je bent niet van het bla-bla… Je bent concreet, brengt me terug naar het ‘hier’ en zorgt dat ik zelf niet teveel omtrek en wegtrek van waar het om gaat. Die kans heb je me hier gegeven.”

“Het contact met jou is fijn, je straalt rustige energie uit. Ik voelde dat ik alles kon zeggen, alles eruit kon gooien. Ik heb geleerd dat ik veel meer kan dan ik dacht, veel sterker ben dan ik dacht.”

“Met jouw hulp heb ik weer grip op mezelf gekregen….; had niet gedacht dat deze hulp zo goed zou werken; ik had veel eerder kunnen komen.”

“De donkere wolk is weg. Je maakte zó overzichtelijk wat er moet gebeuren en wat ik zelf kan doen.”

“De behandeling is heel praktisch; snel inzichtelijk maken, wat speelt er, waar komt het vandaan. Meer inzicht in hoe dingen werken in mijzelf. Concrete handvatten gekregen waar ik mee aan de slag kon.”

“Ik kon alles benoemen en aan de orde stellen. Je gaf overzicht. Het was fijn.”

Your treatment tailored me.”

“Het gaat nu echt goed met mij. Ik voel me goed en kan vertrouwen op mijn gevoel. Je hebt de juiste vragen gesteld en mij zélf laten denken. Toen ik me niet goed voelde, kon ik bellen en vertellen…, dat had ik toen nodig en was heel fijn. Ik zeg tegen iedereen: zoek hulp, dat is helemaal niet erg; dat hélpt juist!”

 

2. Evaluatie na afloop middels een digitale vragenlijst

Na afloop van de behandeling wordt er een digitale vragenlijst gestuurd (CQi GGZ 2021) die de klanttevredenheid meet. Deze vragenlijst bevat zestien vragen omtrent bejegening, informatie over de behandeling, mogelijkheid om mee te beslissen, uitvoering van de behandeling, contactmogelijkheid, informatie over cliëntenorganisatie, keuze om de naasten bij de behandeling te betrekken, beoordeling van de behandeling als geheel middels een rapportcijfer.

Gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling, in 2024: 8,8 uit 10

Gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling, in 2023: 8,8 uit 10

Gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling, in 2022: 8,9 uit 10

Gemiddelde rapportcijfer voor de behandeling, in 2021: 8,7 uit 10

3. Feedback op de site www.ikzoekchristelijkehulp.nl

Een deel van de cliënten geeft ook feedback via deze site. De onderwerpen die bevraagd worden, zijn: deskundigheid, vertrouwen, identiteit, resultaat en tevredenheid.

Opmerkingen die gemaakt zijn door cliënten:

“Degelijk. Integer. Duidelijk. Neemt geloof serieus.”

“Je bent de eerste bij wie ik me begrepen en gezien heb gevoeld.”

“Fijne begeleiding, veilige omgeving, hands-on.”

“Prima behandeling, waarbij goede analyses en handvatten gekregen om mee verder te gaan.”

“Een kundige psycholoog die zorgt voor een vertrouwde sfeer in haar praktijk.”