Bij wie?

Mijn naam is Marian Vromen. Ik ben eigenaar en behandelaar van de praktijk, sinds 1998.

Ik ben eerstelijnspsycholoog NIP en Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Ik ben afgestudeerd als ouderenpsycholoog. Daarnaast heb ik de opleiding Waarderingstheroie en Zelfkonfrontatiemethode afgerond, evenals de opleiding EMDR-basis en de opleiding Schematherapie basis.

Werkervaring heb ik sinds 1986 opgedaan bij de gezondheidszorg (GGZ, verpleeghuis, verslavingszorg, psychiatrie), individuele begeleiding, psychodiagnostiek en begeleiding ten behoeve van noviciaat en seminarie, indicatiestelling voor sociale werkvoorziening en AWBZ, arbeidsreïntegratie, onderwijs.

Ik leef en werk vanuit een katholieke identiteit, met openheid en ruimte voor andersdenkenden.

De praktijk is aangesloten bij PsyZorg Nijmegen e.o., een regionaal samenwerkingsverband van psychologenpraktijken die werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ en eerstelijnszorg in Nijmegen en omgeving. Voor meer informatie zie www.psyzorgnijmegen.nl

Kwalificaties

  • GZ-psycholoog BIG; BIG-registratienummer: 69059312525
  • Eerstelijnspsycholoog NIP; registratienummer: 2080
  • Registerpsycholoog NIP
  • AGB-code praktijk: 94003109
  • AGB-code zorgverlener: 94003594

Lidmaatschap verenigingen

  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
  • CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten)

 

Aangesloten bij de Kamer van Koophandel, inschrijfnummer 09200357