Algemene informatie

Wachtlijst

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Tijdens het eerste telefonische contact wordt er een eerste inschatting gemaakt of u op de juiste plek bent. Als dit zo is, probeer ik binnen één tot twee weken na aanmelding een eerste afspraak te maken. De behandeling volgt aansluitend. Als u níet bij mij op de goede plek bent, overleg ik met u wat uw vervolgstappen kunnen zijn.

 • Wachttijd tot intake: 1 week
 • Wachttijd tot behandeling (de tijd tussen de intake en de start van de verdere behandeling): 0 weken
 • Bijgewerkt: 4 januari 2020                                           
 • (Verplicht om te vermelden: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overige praktische informatie

 • De duur van de sessies is 45 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Er wordt gewerkt vanuit een kantoorruimte in een goed toegankelijk bedrijvencentrum. De ruimte is op de tweede verdieping en er is een lift. Vanuit de lift naar de kantoorruimte zijn er twee afstapjes. Mocht dit een probleem zijn dan is een andere ruimte te regelen.
 • Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, moet de originele verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts vanaf het eerste consult op de praktijk aanwezig zijn. Hierop moet staan dat het om een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog gaat.
 • De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan; u blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening van de behandelkosten.
 • Indien nodig wordt er overlegd met de huisarts of andere behandelaren zoals een praktijkondersteuner of een fysiotherapeut. Het zorgt voor korte overleglijnen en afstemming. Dit overleg gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Mocht er verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ) aan de orde komen, dan overleg ik daarover met u, uw huisarts en zo nodig ook met de instelling of praktijk waarnaar verwezen wordt. Door deelname aan het samenwerkingsverband van de psychologen van Psyzorg Nijmegen e.o. krijgt onderling overleg en verwijzing makkelijk vorm.
 • Er wordt een (elektronisch) dossier van de behandeling bijgehouden. U hebt recht van inzage. Tijdens de behandelsessies kunt u mijn aantekeningen inzien. Mocht u inzage willen na afsluiting van de behandeling, dan wordt daarvoor een afspraak gemaakt. Het bespreken van de inhoud van het dossier wordt als een consult in rekening gebracht.
 • Na afloop van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard (wettelijke verplichting), tenzij u een schriftelijk verzoek heeft gedaan om de gegevens eerder te vernietigen.
 • De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk.

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het te volgen traject.

Voor trajecten die in 2021 starten, geldt het volgende:

De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Er is voor gekozen géén contract aan te gaan met zorgverzekeraar Caresq (labels Promovendum, National Academic en Besured). U kunt echter toch bij mij terecht. Voor de behandeling stuur ik u op consultbasis een rekening (NZA-tarief € 114,41). U betaalt de rekening aan mij en dient deze zelf in bij uw zorgverzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u vinden welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij deze zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorg’. Het percentage van de vergoeding is mede afhankelijk van de vraag of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.

Aanvullend bericht 2 jan 2021: Ondertussen heeft de VGZ aangegeven dat ze de labels van Caresq hebben overgenomen.

De ziektekosten van jeugdigen tot 18 jaar loopt via de Nederlandse gemeenten. De praktijk heeft géén contracten met de gemeenten. Jeugdigen tot 18 jaar zijn welkom, maar het betekent dat ouders zélf de kosten voor hun rekening nemen.

De psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en valt onder de zogenoemde Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2021 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er bij de start van de behandeling een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts zijn.

Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet meer vergoed. (Er zijn énkele verzekeringen die vanuit een aanvullende pakket wel vergoeding bieden voor deze problematiek.)

Keurmerk_IZCH_2014Verzekerden van Pro Life met een aanvullende verzekering (vraag dit na bij uw verzekering) hebben recht op een vergoeding  voor christelijke psychosociale hulpverlening.

Voor hulpverlening die niet vergoed wordt door de zorgverzekering wordt bij de cliënt het NZA tarief van € 114,41 per consult van 45 minuten in rekening gebracht.

Sommige werkgevers zijn bereid mee te betalen in de kosten van de hulpverlening. Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 100,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Telefonische consulten of consulten per e-mail worden eveneens gedeclareerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de zorgverlening die geleverd wordt binnen de Generalistische Basis GGZ volgens één van de onderstaande vier pakketten[1] gedeclareerd wordt, met de genoemde maximumtarieven:

Kort, maximaal 294 minuten Prijs €   522,13
Middel, maximaal 495 minuten Prijs €   885,01
Intensief, maximaal 750 minuten Prijs € 1434,96
Alleen intake, maximaal 120 minuten Prijs €   228,04

[1] Het gaat hierbij om de all-in tijd van de behandeling: face-to-face contact, verslaglegging en rapportage, contact derden, email/telefoon, e.d.

De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek worden in overleg met de werkgever vastgesteld.

 

Voor trajecten die in 2020 gestart zijn, geldt het volgende:

De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Er is voor gekozen géén contract aan te gaan met zorgverzekeraar Caresq (labels Promovendum, National Academic en Besured). Dit betekent niet dat u niet bij mij terecht zou kunnen. Voor de behandeling stuur ik u op consultbasis een rekening (NZA-tarief € 110,27). U betaalt de rekening aan mij en dient deze zelf in bij uw zorgverzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u vinden welk percentage van de behandeling vergoed wordt bij deze zogenaamde ‘niet-gecontracteerde zorg’. Het percentage van de vergoeding is mede afhankelijk van de vraag of u een naturapolis of een restitutiepolis heeft. Voor meer informatie omtrent vergoedingen en eigen risico raad ik u aan om de polisvoorwaarden goed door te nemen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar! U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om de kosten volledig zelf te betalen.

De ziektekosten van jeugdigen tot 18 jaar loopt via de Nederlandse gemeenten. De praktijk heeft géén contracten met de gemeenten. Jeugdigen tot 18 jaar zijn welkom, maar het betekent dat ouders zélf de kosten voor hun rekening nemen.

De psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering en valt onder de zogenoemde Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage per consult meer. Houd u er wel rekening mee, dat de psychologische hulpverlening onder het eigen risico valt. In 2019 is het eigen risico € 385,- (of hoger, als u dat zo geregeld heeft met uw zorgverzekering).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er bij de start van de behandeling een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts zijn.

Niet alle behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en problemen die te maken hebben met het werk worden bijvoorbeeld niet meer vergoed. (Er zijn énkele verzekeringen die vanuit een aanvullende pakket wel vergoeding bieden voor deze problematiek.)

Keurmerk_IZCH_2014Verzekerden van Pro Life met een aanvullende verzekering (vraag dit na bij uw verzekering) hebben recht op een vergoeding  voor Christelijke psychosociale hulpverlening.

Voor hulpverlening die niet vergoed wordt door de zorgverzekering wordt bij de cliënt het NZA tarief van € 110,27 per consult van 45 minuten in rekening gebracht.

Sommige werkgevers zijn bereid mee te betalen in de kosten van de hulpverlening. Het kan verstandig zijn hierover in gesprek te gaan met uw werkgever.

Afspraken die niet op tijd worden afgezegd (minimaal 24 uur van te voren) worden volledig in rekening gebracht. Hiervoor wordt het tarief van € 100,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

Telefonische consulten of consulten per e-mail worden eveneens gedeclareerd.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de zorgverlening die geleverd wordt binnen de Generalistische Basis GGZ volgens één van de onderstaande vier pakketten[1] gedeclareerd wordt, met de genoemde maximumtarieven:

Kort, maximaal 294 minuten Prijs €   503,47
Middel, maximaal 495 minuten Prijs €   853,38
Intensief, maximaal 750 minuten Prijs € 1383,65
Alleen intake, maximaal 120 minuten Prijs €   219,78

[1] Het gaat hierbij om de all-in tijd van de behandeling: face-to-face contact, verslaglegging en rapportage, contact derden, email/telefoon, e.d.

De kosten van hulpverlening die geleverd wordt rondom arbeidsgerelateerde problematiek worden in overleg met de werkgever vastgesteld.

 

 

Klachten

Heeft u klachten over de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u die snel kenbaar maakt. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan verwijs ik u naar de klachtenregeling van het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl) en naar de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl). Een exemplaar van deze eerste regeling is aanwezig in de praktijkruimte en is ter beschikking voor u.

Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz). De praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), bereikbaar via de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company; per mail via LVVP@klachtencompany.nl; per telefoon via (088) 234 16 06; per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/