Intake

De behandeling start met een intake, één of twee gesprekken. Er wordt nagegaan wat de klachten en ervaren problemen zijn, wat de achtergronden zijn en wat de onderliggende samenhang is. Er wordt daarbij breed gekeken naar gezin/familie – gezondheid – werk/studie – jeugd/ouderlijk gezin – hobby’s/vrije tijd/vrienden – belangrijke levensgebeurtenissen – geloof/spiritualiteit. Er wordt bekeken wat de onderliggende oorzaak van de ervaren problemen kan zijn. Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Tevens wordt er met u besproken met welke vraag u komt, wat uw verwachtingen en ideeën zijn en wat u graag zou willen bereiken.

Op grond van de bevindingen wordt er met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en samen wordt er een plan opgesteld. Daarna volgt de eigenlijke behandeling.